Projekt : “3D Printer” spotkanie koordynatorów

W okresie 0d 23 do 26 stycznia w CKZ odbyło się spotkanie koordynatorów projektu “3D Printer” . Koordynatorzy z Estonii, Turcji i Węgier uczestniczyli w 3 dniowym spotkaniu, na którym omawiali kierunki realizowane w trakcie projektu. Odwiedzili również sztolnię kopalnianą, warsztaty CKZ i zwiedzali Jastrzebie – Zdrój.

Projekt “3D Printer”

W okresie od 08 – 13 listopada pięciu nauczycieli z CKZ brało udział w szkoleniu z budowy i obsługii drukarki 3D. Szkolenie to odbywało się w Turcji w pięknym rejonie Kayserii. Nauczyciel przez pięć dni składali od podstaw drukarkę. Poza ciężkim szkoleniem zaprezentowano również piękne rejony Turcji – Capadocję, gdzie nauczyciele mogli wziąć udział w locie balonem.

Projekt “Maker Education”

Od 02 do 09 października 2021uczniowie i nauczyciele z CKZ uczestniczyli w szkoleniu “LEGO Education Solutions” w Turcji w Denizli. Szkolenie to było zrealizowane w ramach programu Erasmus+. W ramach tego wyjazdu poza szkoleniem ucniowie brali również udział w wycieczkach do starożytnego miasta Ephesu oraz Izmiru. Uczniowie poznami również tradycje obyczaje tureckie.

Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju

“Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju jest w trakcie realizowania projektu unijnego pt. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju”, w ramach którego realizowane są kursy doszkalające dla uczniów:1. Kurs spawania światłowodów2. Kurs programowania sterowników PLC 6W ramach projektu realizowane są również kursy dla nauczycieli:1. PHP – tworzenie dynamicznych stron www dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu Zdroju2. Managing windows environment3. Podstawy programowania JAVAKursy dla uczniów odbywały się w formie stacjonarnej, natomiast kursy dla nauczycieli odbywały się w formie on-line.

Projekt PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do skorzystania z możliwości uczestnictwa w projekcie PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.

W ramach projektu można skorzystać ze staży zawodowych w firmach ulokowanych w krajach Europy Zachodniej UE realizując w ten sposób obowiązkową praktykę zawodową.

W roku szkolnym 2021/2022 projekt skierowany jest do uczniów klas 3-ich technikum (klasy po gimnazjum) Zespołu Szkół nr 5 oraz Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu -Zdroju kształcących się w zawodach:   

 • Technik analityk
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik

Wyjazdy na staże będą miały miejsce w terminach:

 1. 04.10.2021 – 29.10.2021  dla uczniów w zawodzie:
  1. technik analityk (2 osoby [klasa 3Gam ZS6] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto),
  1. technik mechatronik (12 osób [klasa 3Gam ZS6] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto [5 osób] + Hiszpania – Walencja [7 osób])
  1. technik informatyk (5 osób [klasa 3 ZS5] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto [3 osoby] + Hiszpania – Walencja [2 osoby])
 2. 28.02.2022 – 25.03.2022 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik informatyk (8 osób [ klasa 3Gin ZS6] – Hiszpania – Walencja (4 osoby] + Włochy – Bolonia [4 osoby])
  1. technik elektryk (12 osób [klasa  3Geg] – Włochy – Bolonia i okolice [6 osób]  + Hiszpania- Walencja [6 osób])

Uwaga: Użyte oznaczenia klas dotyczą przyszłego roku szkolnego 2021/2022.

Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:

– Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na zakończenie klasy 2 (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych kierunkowych (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z języka angielskiego (max. 20 pkt);

– Co najmniej ‘dobry’ – ocena z zachowania na zakończenie klasy 2.

Testy kwalifikujące odbędą się nie wcześniej niż 2 tygodnie od pojawienia się informacji o możliwości uczestnictwa w stażu, aby uczniowie mieli możliwość przygotowania się do nich (planowane w tygodniu 07.06.2021 – 11.06.2021).

Do odbycia stażu w terminie zostanie zakwalifikowana liczba uczniów przewidziana w projekcie, a maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w terminie nie później niż 1 miesiąc przed planowanych wyjazdem na staż. Zostanie ogłoszona także lista rezerwowa.

Pierwszeństwo w wyborze miejsca odbywania praktyk będą mieli uczestnicy z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do udziału w szkoleniach przed wyjazdem (min. szkolenie językowe)

W ramach projektu FRSE Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Celem zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy pobrać, wypełnić formularz zgłoszenia.

Formularz należy dostarczyć w terminie do 28 maja 2021 (piątek) do godz.15:00 włącznie do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 12.

Formularz dostępny jest pod linkiem:

https://ckzjz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jacek_kluba_ckzjz_onmicrosoft_com/EY1b7Sa-2lFOuEIWTa8YbtoBLFMwv3I1TmwxiZuKIWLywA?e=s9peV6

Wydrukowany formularz można także otrzymać w sekretariacie CKZ na ul. Harcerskiej.

“Szkoła w Chmurze” Microsoft

Nasza szkoła otrzymała tytuł “Szkoła w Chmurze Microsoft”.

Od marca w naszej szkole lekcje prowadzone są on-line za pomocą aplikacji MS Teams w ramach pakietu Office 365.

Prestiżowy tytuł Szkoły w Chmurze Microsoft otrzymują szkoły :

 • posługujące się technologią w procesie edukacyjnym, jak i zarządzania szkołą
 • nauczyciele wykorzystują najnowsze narzędzia, aby usprawniać jakość nauczania i uczenia
 • nasza społeczność szkolna posiada dostęp do pakietu Office 365, korzysta z wielu aplikacji firmy Microsoft, takich jak Teams, Forms, Onenote, Outlook, Onedrive. Bierzemy też udział w bezpłatnych programach edukacyjnych: Skype in the Classroom, Microsoft Innovative Educator Expert, Minecraft Education Edition.
 • edukatorzy korzystają z bezpłatnych kursów online oraz scenariuszy lekcji z bazy Microsoft Educator Centre.

Ale to nie wszystkie możliwości z jakich korzystamy. Poniżej przedstawiamy możliwości pakietu. 

Bezpłatny Office 365 dla szkół – co zawiera?

Wdrożenie darmowego pakietu Office 365 A1 od firmy Microsoft w Twojej szkole pozwoli jej na korzystanie z pełnego wachlarza możliwości oprogramowania Office w wersji on-line oraz przyniesie szkole szereg korzyści:

Pakiet programów MS Office w wersji on-line 
Zyskaj pakiet MS Office ( Outlook, Word, Excel, PowerPoint, One Note) w wersji online dla wszystkich uczniów oraz pracowników twojej szkoły.

Profesjonalna poczta dla każdego ucznia i nauczyciela 
Wyposaż swoich uczniów i nauczycieli w profesjonalną skrzynkę pocztową
o pojemności 50 GB, która będzie założona w domenie szkoły!

Doskonała współpraca między uczniami a nauczycielami 
Zapewnij pełny dostęp do informacji i zaangażuj swoich uczniów za pomocą platformy edukacyjnej zrealizowanej za pomocą programu SharePoint. Umożliwia ona uczniom oraz nauczycielom możliwość tworzenia witryn, na których mogą być zamieszczane dokumenty, prezentacje, i inne materiały z dostępem dla określonej grupy użytkowników.

Przestrzeń w chmurze 
Zyskaj aż 5 TB przestrzeni dyskowej w chmurze dla każdego użytkownika! Usługa OneDrive pozwala dzielić się dokumentami z wszystkim użytkownikom wewnątrz szkoły jak i poza nią, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad tym, kto te dokumenty może widzieć lub edytować. Dzięki pakietowi Office Online uczniowie mogą pracować nad dokumentem w tym samym czasie, bez potrzeby oczekiwania, aż jeden uczeń zakończy pracę nad dokumentem, żeby kolejny mógł zacząć. 

Łatwa komunikacja z uczniami 
Dzięki aplikacji Microsoft Teams możesz w łatwy sposób komunikować się z uczniami i pracownikami Twojej szkoły.
To również doskonałe narzędzie do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym! Udostępniaj pliki oraz współpracuj na nich ze wszystkimi uczniami! Aplikacja umożliwia także tworzenie zajęć dla uczniów poprzez zintegrowane aplikacje dostępne
w ramach pakietu Office, przekazywanie uczniom zwrotnej oceny za wykonaną pracę oraz monitorowanie ich postępów.

Źródło https://szkolawchmurze.pl/oferta/office-365-dla-edukacji/

Projekt PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do skorzystania z możliwości uczestnictwa w projekcie PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.

W ramach projektu można skorzystać ze staży zawodowych w firmach ulokowanych w krajach Europy Zachodniej UE realizując w ten sposób obowiązkową praktykę zawodową.

W roku szkolnym 2020/2021 projekt skierowany jest do uczniów klas 3-ich technikum kształcących się w zawodach:   

 • Technik analityk
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik

Wyjazdy na staże będą miały miejsce w terminach:

 1. 01.03.2021 – 26.03.2021 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik analityk (2 osoby – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto),
  1. technik elektryk (6 osób – Włochy – Bolonia i okolice oraz 5 osób – Portugalia- Povoa de Varzim, okolice Porto),
  1. technik mechatronik (3 osoby [klasa 3am] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto)
  1. technik informatyk (9 osób [klasa 3in ZS6] – Włochy – Bolonia i okolice)
 2. 10.05.2021 – 04.06.2021 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik mechatronik (10 osób [klasa 3me] – Hiszpania – Walencja i okolice)
  1. technik  informatyk (4 osoby [ZS5] – Hiszpania – Walencja i okolice)

Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:

– Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na zakończenie klasy 2 (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych kierunkowych (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z języka angielskiego (max. 20 pkt);

– Co najmniej ‘dobry’ – ocena z zachowania na zakończenie klasy 2.

Testy kwalifikujące odbędą się nie wcześniej niż 2 tygodnie od pojawienia się informacji o możliwości uczestnictwa w stażu, aby uczniowie mieli możliwość przygotowania się do nich.

Do odbycia stażu w terminie zostanie zakwalifikowana liczba uczniów przewidziana w projekcie, a maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w terminie nie później niż 1 miesiąc przed planowanych wyjazdem na staż. Zostanie ogłoszona także lista rezerwowa.

W ramach projektu FRSE Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Celem zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy pobrać, wypełnić formularz zgłoszenia.

Formularz należy dostarczyć w terminie do 16 października 2020 (piątek) włącznie do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 12.

Formularz dostępny jest pod linkiem:

https://ckzjz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jacek_kluba_ckzjz_onmicrosoft_com/EXphpF_jTZFKsiD1IVkPTPkBDO8_5yYvS9SJhX8aAdNhFA?e=Jab3mD

Wydrukowany formularz można także otrzymać w sekretariacie CKZ na ul. Harcerskiej.