Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju

“Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju jest w trakcie realizowania projektu unijnego pt. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju”, w ramach którego realizowane są kursy doszkalające dla uczniów:1. Kurs spawania światłowodów2. Kurs programowania sterowników PLC 6W ramach projektu realizowane są również kursy dla nauczycieli:1. PHP – tworzenie dynamicznych stron www dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu Zdroju2. Managing windows environment3. Podstawy programowania JAVAKursy dla uczniów odbywały się w formie stacjonarnej, natomiast kursy dla nauczycieli odbywały się w formie on-line.

Projekt PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do skorzystania z możliwości uczestnictwa w projekcie PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.

W ramach projektu można skorzystać ze staży zawodowych w firmach ulokowanych w krajach Europy Zachodniej UE realizując w ten sposób obowiązkową praktykę zawodową.

W roku szkolnym 2021/2022 projekt skierowany jest do uczniów klas 3-ich technikum (klasy po gimnazjum) Zespołu Szkół nr 5 oraz Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu -Zdroju kształcących się w zawodach:   

 • Technik analityk
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik

Wyjazdy na staże będą miały miejsce w terminach:

 1. 04.10.2021 – 29.10.2021  dla uczniów w zawodzie:
  1. technik analityk (2 osoby [klasa 3Gam ZS6] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto),
  1. technik mechatronik (12 osób [klasa 3Gam ZS6] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto [5 osób] + Hiszpania – Walencja [7 osób])
  1. technik informatyk (5 osób [klasa 3 ZS5] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto [3 osoby] + Hiszpania – Walencja [2 osoby])
 2. 28.02.2022 – 25.03.2022 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik informatyk (8 osób [ klasa 3Gin ZS6] – Hiszpania – Walencja (4 osoby] + Włochy – Bolonia [4 osoby])
  1. technik elektryk (12 osób [klasa  3Geg] – Włochy – Bolonia i okolice [6 osób]  + Hiszpania- Walencja [6 osób])

Uwaga: Użyte oznaczenia klas dotyczą przyszłego roku szkolnego 2021/2022.

Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:

– Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na zakończenie klasy 2 (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych kierunkowych (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z języka angielskiego (max. 20 pkt);

– Co najmniej ‘dobry’ – ocena z zachowania na zakończenie klasy 2.

Testy kwalifikujące odbędą się nie wcześniej niż 2 tygodnie od pojawienia się informacji o możliwości uczestnictwa w stażu, aby uczniowie mieli możliwość przygotowania się do nich (planowane w tygodniu 07.06.2021 – 11.06.2021).

Do odbycia stażu w terminie zostanie zakwalifikowana liczba uczniów przewidziana w projekcie, a maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w terminie nie później niż 1 miesiąc przed planowanych wyjazdem na staż. Zostanie ogłoszona także lista rezerwowa.

Pierwszeństwo w wyborze miejsca odbywania praktyk będą mieli uczestnicy z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do udziału w szkoleniach przed wyjazdem (min. szkolenie językowe)

W ramach projektu FRSE Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Celem zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy pobrać, wypełnić formularz zgłoszenia.

Formularz należy dostarczyć w terminie do 28 maja 2021 (piątek) do godz.15:00 włącznie do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 12.

Formularz dostępny jest pod linkiem:

https://ckzjz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jacek_kluba_ckzjz_onmicrosoft_com/EY1b7Sa-2lFOuEIWTa8YbtoBLFMwv3I1TmwxiZuKIWLywA?e=s9peV6

Wydrukowany formularz można także otrzymać w sekretariacie CKZ na ul. Harcerskiej.

“Szkoła w Chmurze” Microsoft

Nasza szkoła otrzymała tytuł “Szkoła w Chmurze Microsoft”.

Od marca w naszej szkole lekcje prowadzone są on-line za pomocą aplikacji MS Teams w ramach pakietu Office 365.

Prestiżowy tytuł Szkoły w Chmurze Microsoft otrzymują szkoły :

 • posługujące się technologią w procesie edukacyjnym, jak i zarządzania szkołą
 • nauczyciele wykorzystują najnowsze narzędzia, aby usprawniać jakość nauczania i uczenia
 • nasza społeczność szkolna posiada dostęp do pakietu Office 365, korzysta z wielu aplikacji firmy Microsoft, takich jak Teams, Forms, Onenote, Outlook, Onedrive. Bierzemy też udział w bezpłatnych programach edukacyjnych: Skype in the Classroom, Microsoft Innovative Educator Expert, Minecraft Education Edition.
 • edukatorzy korzystają z bezpłatnych kursów online oraz scenariuszy lekcji z bazy Microsoft Educator Centre.

Ale to nie wszystkie możliwości z jakich korzystamy. Poniżej przedstawiamy możliwości pakietu. 

Bezpłatny Office 365 dla szkół – co zawiera?

Wdrożenie darmowego pakietu Office 365 A1 od firmy Microsoft w Twojej szkole pozwoli jej na korzystanie z pełnego wachlarza możliwości oprogramowania Office w wersji on-line oraz przyniesie szkole szereg korzyści:

Pakiet programów MS Office w wersji on-line 
Zyskaj pakiet MS Office ( Outlook, Word, Excel, PowerPoint, One Note) w wersji online dla wszystkich uczniów oraz pracowników twojej szkoły.

Profesjonalna poczta dla każdego ucznia i nauczyciela 
Wyposaż swoich uczniów i nauczycieli w profesjonalną skrzynkę pocztową
o pojemności 50 GB, która będzie założona w domenie szkoły!

Doskonała współpraca między uczniami a nauczycielami 
Zapewnij pełny dostęp do informacji i zaangażuj swoich uczniów za pomocą platformy edukacyjnej zrealizowanej za pomocą programu SharePoint. Umożliwia ona uczniom oraz nauczycielom możliwość tworzenia witryn, na których mogą być zamieszczane dokumenty, prezentacje, i inne materiały z dostępem dla określonej grupy użytkowników.

Przestrzeń w chmurze 
Zyskaj aż 5 TB przestrzeni dyskowej w chmurze dla każdego użytkownika! Usługa OneDrive pozwala dzielić się dokumentami z wszystkim użytkownikom wewnątrz szkoły jak i poza nią, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad tym, kto te dokumenty może widzieć lub edytować. Dzięki pakietowi Office Online uczniowie mogą pracować nad dokumentem w tym samym czasie, bez potrzeby oczekiwania, aż jeden uczeń zakończy pracę nad dokumentem, żeby kolejny mógł zacząć. 

Łatwa komunikacja z uczniami 
Dzięki aplikacji Microsoft Teams możesz w łatwy sposób komunikować się z uczniami i pracownikami Twojej szkoły.
To również doskonałe narzędzie do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym! Udostępniaj pliki oraz współpracuj na nich ze wszystkimi uczniami! Aplikacja umożliwia także tworzenie zajęć dla uczniów poprzez zintegrowane aplikacje dostępne
w ramach pakietu Office, przekazywanie uczniom zwrotnej oceny za wykonaną pracę oraz monitorowanie ich postępów.

Źródło https://szkolawchmurze.pl/oferta/office-365-dla-edukacji/

Projekt PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do skorzystania z możliwości uczestnictwa w projekcie PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.

W ramach projektu można skorzystać ze staży zawodowych w firmach ulokowanych w krajach Europy Zachodniej UE realizując w ten sposób obowiązkową praktykę zawodową.

W roku szkolnym 2020/2021 projekt skierowany jest do uczniów klas 3-ich technikum kształcących się w zawodach:   

 • Technik analityk
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik

Wyjazdy na staże będą miały miejsce w terminach:

 1. 01.03.2021 – 26.03.2021 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik analityk (2 osoby – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto),
  1. technik elektryk (6 osób – Włochy – Bolonia i okolice oraz 5 osób – Portugalia- Povoa de Varzim, okolice Porto),
  1. technik mechatronik (3 osoby [klasa 3am] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto)
  1. technik informatyk (9 osób [klasa 3in ZS6] – Włochy – Bolonia i okolice)
 2. 10.05.2021 – 04.06.2021 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik mechatronik (10 osób [klasa 3me] – Hiszpania – Walencja i okolice)
  1. technik  informatyk (4 osoby [ZS5] – Hiszpania – Walencja i okolice)

Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:

– Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na zakończenie klasy 2 (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych kierunkowych (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z języka angielskiego (max. 20 pkt);

– Co najmniej ‘dobry’ – ocena z zachowania na zakończenie klasy 2.

Testy kwalifikujące odbędą się nie wcześniej niż 2 tygodnie od pojawienia się informacji o możliwości uczestnictwa w stażu, aby uczniowie mieli możliwość przygotowania się do nich.

Do odbycia stażu w terminie zostanie zakwalifikowana liczba uczniów przewidziana w projekcie, a maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w terminie nie później niż 1 miesiąc przed planowanych wyjazdem na staż. Zostanie ogłoszona także lista rezerwowa.

W ramach projektu FRSE Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Celem zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy pobrać, wypełnić formularz zgłoszenia.

Formularz należy dostarczyć w terminie do 16 października 2020 (piątek) włącznie do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 12.

Formularz dostępny jest pod linkiem:

https://ckzjz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jacek_kluba_ckzjz_onmicrosoft_com/EXphpF_jTZFKsiD1IVkPTPkBDO8_5yYvS9SJhX8aAdNhFA?e=Jab3mD

Wydrukowany formularz można także otrzymać w sekretariacie CKZ na ul. Harcerskiej.

BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM I W INTERNECIE

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest jednym z podstawowych zadań systemu oświaty. Placówka zapewniając uczniom dostęp do internetu, podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Jednak w przypadku konieczności nauki zdalnej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów pozostających w domu spoczywa na pełnoletnich uczniach lub rodzicach/opiekunach prawnych. Są oni także odpowiedzialni za potencjalne szkody, jakie mogą spowodować za pośrednictwem internetu innym osobom.

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO WYBRANE, MOŻLIWE ZAGROŻENIA, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki   

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Maker Education – C2. Internet Rzeczy – IoT w “SABA” Szkoła w Macedonii Północnej.

W dniach od 22 do 28 lutego uczniowie z szkół ZS nr6 im Króla Jana III Sobieskiego oraz ZS nr5 im Jana Pawła II w Jastrzębiu – Zdroju uczestniczyli w projekcie unijnym MAKER EDUCATION organizowanycm przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju.

Uczestnicy projektu przez tydzień kształcili się w Macedonii Płn. w Skopje z temtów związanych z IoT. Kurs prowadzony był przez Prof. Zorana Krstevski z szkoły “SABA” w Skopje. Uczniowie poznawali tematy związane z zastosowaniem Internetu Rzeczy w otaczającym nas świecie. Podczas pobytu uczestnicy zwiedzili również Ohrid – piękne zabytkowe miasto Macedonii Płn znajdujące się na brzegiem jeziora objętego ochroną Unesco. Ponadto poznawali miejscowe zwyczaje i kulturę. Zaprzyjaźnili się z młodzieżą z Macedonii Płń, Portugalii, Turcji i Rumunii.

Opiekunami młodzieży byli nauczyciele z CKZ Jastrzębie- Zdrój: Zbigniew Pałasz i Marcin Mazur – koordynator projektu.

CKZ został egzaminacyjnym ośrodkiem CERTIPORT

W szkolnym ośrodku egzaminacyjnym można zdawać egzaminy certyfikacyjne z firm Microsoft, Adobe, Autodesk.

Certiport, firma Pearson VUE, jest światowym liderem egzaminów potwierdzających umiejętności praktyczne dla instytucji akademickich, pracowników technologicznych firmy.

Centrum egzaminacyjne posiada sieć ponad 12.000 Certiport – Autoryzowanych ośrodków na całym świecie.

Założona w 1997 roku, Certiport jest pionierem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań certyfikacji zawodowych zorientowanych na rzecz instytucji akademickich i specjalistów z branży IT. Usługi te obejmują rozwój testy, psychometrii, zarządzania programem, sprzedaży i marketingu dla oficjelnego programu certyfikacji Microsoft Office Microsoft® Technologia Associate Program certyfikacji, program Adobe® Certified Associate certyfikacji, program Adobe Certified Expert, Autodesk® Certified User Program certyfikacji, Autodesk® Certified Profesjonalny program certyfikacji, The Intuit® QuickBooks program certyfikacji Certified użytkownika i certyfikacja IC3 Digital Literacy.