Projekt PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do skorzystania z możliwości uczestnictwa w projekcie PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.

W ramach projektu można skorzystać ze staży zawodowych w firmach ulokowanych w krajach Europy Zachodniej UE realizując w ten sposób obowiązkową praktykę zawodową.

W roku szkolnym 2021/2022 projekt skierowany jest do uczniów klas 3-ich technikum (klasy po gimnazjum) Zespołu Szkół nr 5 oraz Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu -Zdroju kształcących się w zawodach:   

 • Technik analityk
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik

Wyjazdy na staże będą miały miejsce w terminach:

 1. 04.10.2021 – 29.10.2021  dla uczniów w zawodzie:
  1. technik analityk (2 osoby [klasa 3Gam ZS6] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto),
  1. technik mechatronik (12 osób [klasa 3Gam ZS6] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto [5 osób] + Hiszpania – Walencja [7 osób])
  1. technik informatyk (5 osób [klasa 3 ZS5] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto [3 osoby] + Hiszpania – Walencja [2 osoby])
 2. 28.02.2022 – 25.03.2022 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik informatyk (8 osób [ klasa 3Gin ZS6] – Hiszpania – Walencja (4 osoby] + Włochy – Bolonia [4 osoby])
  1. technik elektryk (12 osób [klasa  3Geg] – Włochy – Bolonia i okolice [6 osób]  + Hiszpania- Walencja [6 osób])

Uwaga: Użyte oznaczenia klas dotyczą przyszłego roku szkolnego 2021/2022.

Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:

– Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na zakończenie klasy 2 (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych kierunkowych (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z języka angielskiego (max. 20 pkt);

– Co najmniej ‘dobry’ – ocena z zachowania na zakończenie klasy 2.

Testy kwalifikujące odbędą się nie wcześniej niż 2 tygodnie od pojawienia się informacji o możliwości uczestnictwa w stażu, aby uczniowie mieli możliwość przygotowania się do nich (planowane w tygodniu 07.06.2021 – 11.06.2021).

Do odbycia stażu w terminie zostanie zakwalifikowana liczba uczniów przewidziana w projekcie, a maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w terminie nie później niż 1 miesiąc przed planowanych wyjazdem na staż. Zostanie ogłoszona także lista rezerwowa.

Pierwszeństwo w wyborze miejsca odbywania praktyk będą mieli uczestnicy z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do udziału w szkoleniach przed wyjazdem (min. szkolenie językowe)

W ramach projektu FRSE Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Celem zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy pobrać, wypełnić formularz zgłoszenia.

Formularz należy dostarczyć w terminie do 28 maja 2021 (piątek) do godz.15:00 włącznie do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 12.

Formularz dostępny jest pod linkiem:

https://ckzjz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jacek_kluba_ckzjz_onmicrosoft_com/EY1b7Sa-2lFOuEIWTa8YbtoBLFMwv3I1TmwxiZuKIWLywA?e=s9peV6

Wydrukowany formularz można także otrzymać w sekretariacie CKZ na ul. Harcerskiej.

Projekt PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do skorzystania z możliwości uczestnictwa w projekcie PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.

W ramach projektu można skorzystać ze staży zawodowych w firmach ulokowanych w krajach Europy Zachodniej UE realizując w ten sposób obowiązkową praktykę zawodową.

W roku szkolnym 2020/2021 projekt skierowany jest do uczniów klas 3-ich technikum kształcących się w zawodach:   

 • Technik analityk
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik

Wyjazdy na staże będą miały miejsce w terminach:

 1. 01.03.2021 – 26.03.2021 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik analityk (2 osoby – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto),
  1. technik elektryk (6 osób – Włochy – Bolonia i okolice oraz 5 osób – Portugalia- Povoa de Varzim, okolice Porto),
  1. technik mechatronik (3 osoby [klasa 3am] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto)
  1. technik informatyk (9 osób [klasa 3in ZS6] – Włochy – Bolonia i okolice)
 2. 10.05.2021 – 04.06.2021 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik mechatronik (10 osób [klasa 3me] – Hiszpania – Walencja i okolice)
  1. technik  informatyk (4 osoby [ZS5] – Hiszpania – Walencja i okolice)

Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:

– Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na zakończenie klasy 2 (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych kierunkowych (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z języka angielskiego (max. 20 pkt);

– Co najmniej ‘dobry’ – ocena z zachowania na zakończenie klasy 2.

Testy kwalifikujące odbędą się nie wcześniej niż 2 tygodnie od pojawienia się informacji o możliwości uczestnictwa w stażu, aby uczniowie mieli możliwość przygotowania się do nich.

Do odbycia stażu w terminie zostanie zakwalifikowana liczba uczniów przewidziana w projekcie, a maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w terminie nie później niż 1 miesiąc przed planowanych wyjazdem na staż. Zostanie ogłoszona także lista rezerwowa.

W ramach projektu FRSE Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Celem zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy pobrać, wypełnić formularz zgłoszenia.

Formularz należy dostarczyć w terminie do 16 października 2020 (piątek) włącznie do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 12.

Formularz dostępny jest pod linkiem:

https://ckzjz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jacek_kluba_ckzjz_onmicrosoft_com/EXphpF_jTZFKsiD1IVkPTPkBDO8_5yYvS9SJhX8aAdNhFA?e=Jab3mD

Wydrukowany formularz można także otrzymać w sekretariacie CKZ na ul. Harcerskiej.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019

Trzy medale i jedna nagroda specjalna !

W dniach 14-16.10.2019 r. w budynku Politechniki Warszawskiej odbyła się MIĘDZYNARODOWA WARSZAWSKA WYSTAWA WYNALAZKÓW IWIS 2019.  Centrum Kształcenia Zawodowego brało czynny udział w tym wydarzeniu. Prezentowaliśmy trzy projekty, które brały udział Konkursie IWIS 2019.

W wyniku czego zdobyliśmy:

jeden złoty i dwa brązowe medale IWIS 2019 oraz nagrodę specjalną NOT

Złoty medal zdobył  projekt „PWA – pool water analyzer (analizator wody basenowej)”, autorami projektu są: Arkadiusz Przygodzki, Maciej Żebrowski i Jacek Orszulik, opiekunami: Artur Hausman i Dariusz Przygodzki.

Brązowy medal zdobył projekt „BWSD – Bicycle Warning System for the Deaf (rowerowy system ostrzegania dla niesłyszących)”. Autorami projektu są: Arkadiusz Przygodzki, Maciej Żebrowski i Jacek Orszulik uczniowie klasy mechatronicznej, opiekunami: Artur Hausman, Dariusz Przygodzki i Krzysztof Smyczek.

Również brązowy medal projekt „iPas – Intelligent Pedestrian Alert System (Inteligentny alarm dla pieszych)”. Autorami projektu są uczniowie klas informatycznych: Daria Durkowska i Jakub Marchewka, opiekunami natomiast: Marcin Lasak, Artur Hausman i Krzysztof Smyczek.

Projekt „iPas” zdobył także specjalną nagrodę Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT !

Serdeczne gratulacje dla uczniów i ich opiekunów !

„Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ” – nabór kandydatów

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do skorzystania z możliwości uczestnictwa w projekcie PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.
W ramach projektu można skorzystać ze staży zawodowych w firmach ulokowanych w krajach Europy Zachodniej UE realizując w ten sposób obowiązkową praktykę zawodową.
W roku szkolnym 2019/2020 projekt skierowany jest do uczniów klas 3-ich technikum kształcących się w zawodach:
• Technik analityk
• Technik elektryk
• Technik informatyk
• Technik mechatronik

Wyjazdy na staże będą miały miejsce w terminach:
1. 03.02.2020 – 28.02.2020 dla uczniów w zawodzie technik analityk (Włochy – Bolonia i okolice) oraz technik informatyk (Włochy – Bolonia i okolice oraz Portugalia- okolice Porto)
2. 11.05.2020 – 05.06.2020 dla uczniów w zawodzie technik elektryk i technik mechatronik (Hiszpania – Walencja i okolice)

Czytaj dalej „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ” – nabór kandydatów