Konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: Elektronika – by żyło się łatwiej

Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: Elektronika – by żyło się łatwiej
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, automatycznych i pokrewnych.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki. Mogą nimi być:

układy elektroniczne,
systemy mechatroniczne,
aplikacje sterowników programowalnych PLC takich jak SIMATIC S7, LOGO! oraz innych,
aplikacje na mikrokontrolerach,
aplikacje na smartfony i tablety,
programy komputerowe,
inne.

Zakres zastosowań może obejmować między innymi:

wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (niedowidzących, niedosłyszących, mających problemy z komunikacją, poruszaniem itp.),
elektronika dla zdrowia – rozwiązania wspomagające trening, dietę oraz kuracje,
automatyka domowa – automatyczne systemy ogrzewania i wentylacji, sterowanie bramami, oknami, roletami oraz domowe systemy bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywłamaniowe, symulatory obecności osób itp.),
systemy dokarmiania zwierząt domowych oraz podlewania roślin podczas nieobecności domowników,
stacje meteorologiczne,
systemy odmierzania czasu (np. rejestrowanie czasu użytkowania urządzeń i materiałów eksploatacyjnych)
systemy oświetlenia awaryjnego,
wszelkie urządzenia ruchome – w tym modele pojazdów, robotów kroczących, obiektów latających,
urządzenia warsztatowe – przyrządy pomiarowe, zautomatyzowane obrabiarki, drukarki 3D,
pomoce dydaktyczne zarówno sprzętowe jak i programowe
inne.

Do konkursu można zgłaszać projekty oryginalne, jak również projekty już prezentowane w innych konkursach. Przyjmowane będą zarówno projekty indywidualne, jak i tworzone w zespołach dwuosobowych – np. będące efektem działalności kół zainteresowań.

Osoby zamierzające wziąć udział w Konkursie powinny zarejestrować się na stronie konkursu konkurs.iele.polsl.pl podając proponowany temat projektu, swoje dane oraz dane nauczyciela- opiekuna. Termin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2018.

Opis zrealizowanego projektu w postaci dokumentu PDF o objętości nie przekraczającej 6 stron należy przesłać na stronę Konkursu do dnia 4 stycznia 2019. Szczegóły dotyczące formy dokumentu określone są w Regulaminie oraz szablonie projektu można znaleźć na stronie Konkursu.

Spośród autorów przesłanych projektów wyłonione zostanie grono finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie, który odbędzie się początkiem marca 2019 w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. Uczestnicy finału przedstawią swoje projekty w formie 10 minutowej prezentacji. Spośród finalistów wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają roczne stypendium fundowane przez Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (pod warunkiem, że podejmą studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki) oraz nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Nagrody przewidziane są również dla szkół, z których wywodzą się laureaci.

Na cele realizacji projektu konkursowego uczestnicy, jak i ich szkoły mają możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach sterowników PLC SIMATIC oraz LOGO! z oprogramowaniem.

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Fundacji TEANO.

Patronami medialnymi konkursu są radio eM oraz wydawnictwo AVT – wydawca miesięczników Elektronika dla Wszystkich oraz Elektronika Praktyczna.

Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie dostępnym na stronie konkursu: konkurs.iele.polsl.pl.


Osoby zainteresowane konkursem proszone są o kontakt z:
mgr inż. Arturem Hausmanem

Szkolenie w Genui z języka programowania Python

Nauczyciele z CKP w Jastrzębiu – Zdroju Barbara Halska i Marcin Mazur uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu programowania w języku Python z elementami sztucznej inteligencji. Kurs ten odbywał się Genui we Włoszech i realizowany był przez Skula di Robotica z Genui. Szkolenie to było realizowane w ramach projektu unijnego Internet over protocol i sponsorowane przez firmę Answer2U.
Nauczyciele poznali metody obsługi narzędzi programowania w tym Jupyter oraz szkolili się z analizy i rozpoznawania obrazu przez AI.
Po szkoleniu nauczyciele mieli możliwość zwiedzania Mediolanu, Portofino i Bergamo.