Dla uczniów i rodziców

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników
CKZ w Jastrzębiu-Zdroju obowiązujące
od 1 września 2020r.

Procedury-bezpieczeństwa-COVID-19

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia
wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju

Procedury reagowania w przypadku zagrożenia