Informacje

Od 01 września 2019

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju

dawniej

Centrum Kształcenia Praktycznego
jest samodzielną jednostka działającą
od 1 września 2000 r,
powołaną Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie
Nr XIX/376/2000r z dnia 17.04.2000r.

Organ prowadzący:
Miasto Jastrzębie Zdrój Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Śląski Kurator Oświaty


Dyrektor CKZ: mgr inż. Dariusz Przygodzki

W skład CKZ wchodzą:
– warsztaty szkolne przy ulicy Harcerskiej
– warsztaty szkolne przy ulicy Staszica