Konferencja w Portugalii

W ramach projektu unijnego “Internet Over Protocol” realizowanego z szkołami z Włoch, Portugalii i Turcji nauczyciel z CKP Marcin Mazur brał udział w międzynarodowej konferencji w Portugalii poświęconej szkoleniu uczniów z programowania i robotyki.