OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

W dniu 6.06.2019r. laureaci i finaliści OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI odebrali w Warszawskim Domu Technika NOT dyplomy i nagrody za zdobyte miejsca na Olimpiadzie.

Uczniowie Daria Durkowska i Jakub Marchewka uzyskali tytuł MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2018/2019, za zdobycie drugiego miejsca w Olimpiadzie z projektem „iPas – Intelligent Pedestrian Alert System (Inteligentny alarm dla pieszych)”.  Opiekunami projektu są: Marcin Lasak, Artur Hausman i Krzysztof Smyczek.

Finalistami Olimpiady zostali natomiast autorzy projektu „KeyC – Innowacyjne systemy zabezpieczeń”: Maciej Kucharski, Amadeusz Antyga, Karolina Dziekanowska. Opiekunami projektu są: Artur Hausman i Jacek Kluba.

Serdeczne gratulacje dla uczniów i ich opiekunów!