Konferencja w Portugalii

W ramach projektu unijnego “Internet Over Protocol” realizowanego z szkołami z Włoch, Portugalii i Turcji nauczyciel z CKP Marcin Mazur brał udział w międzynarodowej konferencji w Portugalii poświęconej szkoleniu uczniów z programowania i robotyki.

Szkolny Festiwal Naukowy Explory

Święto innowacji w Zespole Szkół nr 6 – Szkolny Festiwal E(x)plory po raz pierwszy na Górnym Śląsku

28 listopada 2018 roku odbędzie się pierwszy w województwie śląskim, a drugi w Polsce Szkolny Festiwal E(x)plory. Wydarzenie zorganizuje Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego przy wsparciu Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju i Szkoły Podstawowej nr 4 z Jastrzębia-Zdroju.  Festiwal będzie realizowany przy współpracy z Fundacją Zaawansowanych Technologii.

Fundacja Zaawansowanych Technologii realizuje Program E(x)plory już od 7 lat. Jego celem jest między innymi wsparcie utalentowanej młodzieży w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promocja ich osiągnięć na arenie międzynarodowej.

W tym roku organizacja po raz drugi zaprosiła szkoły z całej Polski do realizacji Szkolnego Festiwalu E(x)plory, a taką szansę otrzymał właśnie Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego z Jastrzębia Zdroju.

To święto naukowe odbędzie się już 28 listopada, w środę,  w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. W szkolnym etapie konkursu naukowego E(x)plory weźmie udział 54 uczestników i 21 projektów, które zostaną ocenione przez powołane specjalnie na tę okazję jury, złożone ze specjalistów reprezentujących świat nauki oraz biznesu. Podczas wydarzenia zostaną wyłonione trzy projekty, które będą prezentowane podczas Regionalnego Etapu Konkursu. Oprócz prezentacji i oceny projektów odbędą się również warsztaty i liczne wykłady naukowe.

Szkolny Festiwal Naukowy E(x)plory jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

„Zespół Szkół nr 6 to najbardziej innowacyjna szkoła w naszym kraju.”- opowiada Lidia Gajdzik, koordynatorka wydarzenia. “Już od roku 2009 bierzemy udział w międzynarodowych konkursach innowacji na całym świecie: w Kanadzie, Malezji, na Tajwanie, w Korei, Rosji, Francji, Wielkiej  Brytanii, Belgii i Czechach- skąd przywieźliśmy już około 100. medali. Sami też jesteśmy organizatorami wojewódzkiego konkursu Młody Lider Innowacji, który jest eliminacją do Olimpiady Innowacji. Mamy nadzieję, że Szkolny Festiwal E(x)plory wyłoni kolejnych młodych naukowców z Jastrzębia-Zdroju, tym bardziej, że zostaną również wystawione prace Centrum Kształcenia Praktycznego i Szkoły Podstawowej nr 4.” – dodaje.

Na to wydarzenie udało nam się pozyskać partnerów z lokalnych firm: Jastrzębska Spółka Kolejowa, Jastrzębska Spółka Węglowa, Firma Ela, Firma Haga, Blueform, Hostersi oraz dwa stowarzyszenia: Kreatywnych Nauczycieli i EBI Association

 

Konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: Elektronika – by żyło się łatwiej

Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: Elektronika – by żyło się łatwiej
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, automatycznych i pokrewnych.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki. Mogą nimi być:

układy elektroniczne,
systemy mechatroniczne,
aplikacje sterowników programowalnych PLC takich jak SIMATIC S7, LOGO! oraz innych,
aplikacje na mikrokontrolerach,
aplikacje na smartfony i tablety,
programy komputerowe,
inne.

Zakres zastosowań może obejmować między innymi:

wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (niedowidzących, niedosłyszących, mających problemy z komunikacją, poruszaniem itp.),
elektronika dla zdrowia – rozwiązania wspomagające trening, dietę oraz kuracje,
automatyka domowa – automatyczne systemy ogrzewania i wentylacji, sterowanie bramami, oknami, roletami oraz domowe systemy bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywłamaniowe, symulatory obecności osób itp.),
systemy dokarmiania zwierząt domowych oraz podlewania roślin podczas nieobecności domowników,
stacje meteorologiczne,
systemy odmierzania czasu (np. rejestrowanie czasu użytkowania urządzeń i materiałów eksploatacyjnych)
systemy oświetlenia awaryjnego,
wszelkie urządzenia ruchome – w tym modele pojazdów, robotów kroczących, obiektów latających,
urządzenia warsztatowe – przyrządy pomiarowe, zautomatyzowane obrabiarki, drukarki 3D,
pomoce dydaktyczne zarówno sprzętowe jak i programowe
inne.

Do konkursu można zgłaszać projekty oryginalne, jak również projekty już prezentowane w innych konkursach. Przyjmowane będą zarówno projekty indywidualne, jak i tworzone w zespołach dwuosobowych – np. będące efektem działalności kół zainteresowań.

Osoby zamierzające wziąć udział w Konkursie powinny zarejestrować się na stronie konkursu konkurs.iele.polsl.pl podając proponowany temat projektu, swoje dane oraz dane nauczyciela- opiekuna. Termin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2018.

Opis zrealizowanego projektu w postaci dokumentu PDF o objętości nie przekraczającej 6 stron należy przesłać na stronę Konkursu do dnia 4 stycznia 2019. Szczegóły dotyczące formy dokumentu określone są w Regulaminie oraz szablonie projektu można znaleźć na stronie Konkursu.

Spośród autorów przesłanych projektów wyłonione zostanie grono finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie, który odbędzie się początkiem marca 2019 w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. Uczestnicy finału przedstawią swoje projekty w formie 10 minutowej prezentacji. Spośród finalistów wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają roczne stypendium fundowane przez Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (pod warunkiem, że podejmą studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki) oraz nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Nagrody przewidziane są również dla szkół, z których wywodzą się laureaci.

Na cele realizacji projektu konkursowego uczestnicy, jak i ich szkoły mają możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach sterowników PLC SIMATIC oraz LOGO! z oprogramowaniem.

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Fundacji TEANO.

Patronami medialnymi konkursu są radio eM oraz wydawnictwo AVT – wydawca miesięczników Elektronika dla Wszystkich oraz Elektronika Praktyczna.

Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie dostępnym na stronie konkursu: konkurs.iele.polsl.pl.


Osoby zainteresowane konkursem proszone są o kontakt z:
mgr inż. Arturem Hausmanem

Szkolenie w Genui z języka programowania Python

Nauczyciele z CKP w Jastrzębiu – Zdroju Barbara Halska i Marcin Mazur uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu programowania w języku Python z elementami sztucznej inteligencji. Kurs ten odbywał się Genui we Włoszech i realizowany był przez Skula di Robotica z Genui. Szkolenie to było realizowane w ramach projektu unijnego Internet over protocol i sponsorowane przez firmę Answer2U.
Nauczyciele poznali metody obsługi narzędzi programowania w tym Jupyter oraz szkolili się z analizy i rozpoznawania obrazu przez AI.
Po szkoleniu nauczyciele mieli możliwość zwiedzania Mediolanu, Portofino i Bergamo.
Projekt “Maker Education”

Od 02 do 09 października 2021uczniowie i nauczyciele z CKZ uczestniczyli w szkoleniu “LEGO Education Solutions” w Turcji w Denizli. Szkolenie to było zrealizowane w ramach programu Erasmus+. W ramach tego wyjazdu poza szkoleniem ucniowie brali również udział w wycieczkach do starożytnego miasta Ephesu oraz Izmiru. Uczniowie poznami również tradycje obyczaje tureckie.