Szkolenie w Genui z języka programowania Python

Nauczyciele z CKP w Jastrzębiu – Zdroju Barbara Halska i Marcin Mazur uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu programowania w języku Python z elementami sztucznej inteligencji. Kurs ten odbywał się Genui we Włoszech i realizowany był przez Skula di Robotica z Genui. Szkolenie to było realizowane w ramach projektu unijnego Internet over protocol i sponsorowane przez firmę Answer2U.
Nauczyciele poznali metody obsługi narzędzi programowania w tym Jupyter oraz szkolili się z analizy i rozpoznawania obrazu przez AI.
Po szkoleniu nauczyciele mieli możliwość zwiedzania Mediolanu, Portofino i Bergamo.