Projekt “3D Printer”

W okresie od 08 – 13 listopada pięciu nauczycieli z CKZ brało udział w szkoleniu z budowy i obsługii drukarki 3D. Szkolenie to odbywało się w Turcji w pięknym rejonie Kayserii. Nauczyciel przez pięć dni składali od podstaw drukarkę. Poza ciężkim szkoleniem zaprezentowano również piękne rejony Turcji – Capadocję, gdzie nauczyciele mogli wziąć udział w locie balonem.