Projekt PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do skorzystania z możliwości uczestnictwa w projekcie PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.

W ramach projektu można skorzystać ze staży zawodowych w firmach ulokowanych w krajach Europy Zachodniej UE realizując w ten sposób obowiązkową praktykę zawodową.

W roku szkolnym 2020/2021 projekt skierowany jest do uczniów klas 3-ich technikum kształcących się w zawodach:   

 • Technik analityk
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik

Wyjazdy na staże będą miały miejsce w terminach:

 1. 01.03.2021 – 26.03.2021 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik analityk (2 osoby – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto),
  1. technik elektryk (6 osób – Włochy – Bolonia i okolice oraz 5 osób – Portugalia- Povoa de Varzim, okolice Porto),
  1. technik mechatronik (3 osoby [klasa 3am] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto)
  1. technik informatyk (9 osób [klasa 3in ZS6] – Włochy – Bolonia i okolice)
 2. 10.05.2021 – 04.06.2021 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik mechatronik (10 osób [klasa 3me] – Hiszpania – Walencja i okolice)
  1. technik  informatyk (4 osoby [ZS5] – Hiszpania – Walencja i okolice)

Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:

– Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na zakończenie klasy 2 (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych kierunkowych (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z języka angielskiego (max. 20 pkt);

– Co najmniej ‘dobry’ – ocena z zachowania na zakończenie klasy 2.

Testy kwalifikujące odbędą się nie wcześniej niż 2 tygodnie od pojawienia się informacji o możliwości uczestnictwa w stażu, aby uczniowie mieli możliwość przygotowania się do nich.

Do odbycia stażu w terminie zostanie zakwalifikowana liczba uczniów przewidziana w projekcie, a maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w terminie nie później niż 1 miesiąc przed planowanych wyjazdem na staż. Zostanie ogłoszona także lista rezerwowa.

W ramach projektu FRSE Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Celem zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy pobrać, wypełnić formularz zgłoszenia.

Formularz należy dostarczyć w terminie do 16 października 2020 (piątek) włącznie do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 12.

Formularz dostępny jest pod linkiem:

https://ckzjz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jacek_kluba_ckzjz_onmicrosoft_com/EXphpF_jTZFKsiD1IVkPTPkBDO8_5yYvS9SJhX8aAdNhFA?e=Jab3mD

Wydrukowany formularz można także otrzymać w sekretariacie CKZ na ul. Harcerskiej.