Sukces naszych uczniów w konkursie: “Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego”

Gratulacje dla Uczniów !!!
Dziś odbył się konkurs “Młody Lidera Innowacji Województwa Ślaskiego”. Trzy prace, których opiekunem jest mgr inż. Artur Hausman dostały się do Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości:

KeyC – pierwsze miejsce w kategorii usprawnienie softwarowo–techniczne i tytuł Młodego Lidera Innowacji,

iPAS – pierwsze miejsce w kategorii pomysł techniczny i tytuł Młodego Lidera Innowacji,

BWSD – drugie miejsce w kategorii pomysł techniczny.