Współpraca z firmą TAURON Dystrybucja w zawodzie technik elektryk.

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. 

W naszej szkole wspiera proces kształcenia zawodowego w obszarze energetyki. Proponuje uczniom zdobycie cennego doświadczenia podczas praktyk zawodowych i udział w Konkursie:

„Praktykant Roku TAURON Dystrybucja”

Oferuje również panele dyskusyjne połączone z wyjazdami do obiektów
energetycznych, a także spotkania ze specjalistami – energetykami.
Więcej informacji o TAURON Dystrybucja na stronie: 

http://www.tauron-dystrybucja.pl