Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu zawodowego w CKZ w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 25 czerwca – 8 lipca 2020 r.

Podstawowe wytyczne dotyczące tego, kto może przyjść na egzamin
zawodowy, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu
zawodowego oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminu
zawodowego